De Abdij – tijdlijn (2)

De Abdij – tijdlijn (2)

Geschiedenis van de Abdij
Saint Philibert van Tournus

875 Koning Karel de Kale schenkt het klooster van Sint Valérien, het castrum, de omliggende landerijen met landbouwgrond, wijngaarden en alle inwoners aan de monnikengemeenschap van Sint Philibert.
937 Bij een invasie van de Hongaren wordt het eerste kloostergebouw verwoest.
946-949 Na onenigheid met de monikengemeenschap van Saint Valérien, trekken de monniken van Sint Philibert zich terug in Saint-Pourçain-sur-Sioule.
949 Een concilie van de bisschoppen leidt tot een pelgrimage naar Saint-Philibert.
960-981 De abt Etienne, bekend om zijn bouwexpertise, neemt het initiatief voor de bouw van een grote kerk voor de ontvangst van de pelgrims.
1007 De kroniek van de monnik Falcon (XIe eeuw) verhaalt van een grote brand die leidt tot de dood van twee monniken. In allerijl werd alles wat te redden viel naar de crypte gebracht, die door de brand gespaard bleef.
1019 Inwijding van de kerk na reparatie van de brandschade.
1120 Nieuwe inwijding door paus Calixte II na belangrijke herstelwerkzaamheden aan het koor.
1223-1245 In een kroniek van de abt Bérard lezen we over verbouwingen aan de kapittelzaal (Salle Capitulaire), het klooster en de slaapzalen.
XIVe-XVe Drie gotische kapellen worden bijgebouwd aan de Noordflank van de kerk.
1562 De Abdij wordt geplunderd door de hugenoten
1627 De monniken worden vervangen door een religieus college, al blijft de abbatiale titel bestaan.
1793 De kerk verklaart zich ‘tempel van de rede’. Daarmee ontsnapt de abdij aan de postrevolutionaire vernielingen die veel andere religieuze gebouwen ten deel viel.
1803 tot nu Met de heropening als religieuze plek hervindt de kerk zijn parochiale bestemming. Er zijn veel belangrijke restauratiewerkzaamheden uitgevoerd in de loop van de 19e eeuw, van 1908 tot 1915, en in de jaren ’50 van de vorige eeuw. Hierdoor verkeert de abdij in zijn huidige uitstekende bouwkundige staat.

Vervolg Abdij van Tournus>>